Det er alt for sjældent, at filmklippere bliver rost i anmeldelser. Klipningen er filmens sjæl. Klipningen sætter tempo, dvæler ved detaljen, skifter perspektiv og fokus udvikler historien, så den tvinger sig ind i kroppen på tilskueren. Det er en farlig balancegang, for vil en film for meget med sit æstetiske udtryk, kommer klipningen hurtigt til at virke forceret og skygge for handlingen.


I denne film har tre dygtige klippere, Adam Nielsen, Per Sandholt og Peter Brandt, smidigt og med fornemmelse for historien skabt et musikalsk sort-gult univers, der trods grumsede, rystede optagelser under umulige forhold aldrig mister sit fokus.


Jyllands-Posten, 2. maj 2007 af Søren Høy